perMens: VerhaalperMens en meer

Geplaatst op: 28 feb, 2023
Categorie: Mens | Organisatie | Visie

Voor de Amsterdamse zorgorganisatie perMens zette ik in de eerste coronalockdown het verhalenkanaal VerhaalperMens op. Deze website bevat verhalen van mensen in een kwetsbare positie, die vertellen hoe ze de coronajaren beleefden. Wat betekenen de lockdowns als je in een instelling woont en je je zoon niet meer kan zien? Wat doe je als je op straat niet langer aan je onderhoudsdosis heroïne kan komen? Ik hielp de schrijvers bij het verwoorden van hun ervaringen en leidde hun verhalen en filmpjes in. Hierbij maakte ik de bewuste keuze om de verhalen ongecensureerd te tonen, zoals ze zijn: zonder opsmuk of verbloemende elementen. Ook nam ik interviews met zorgverleners af, bijvoorbeeld over de rol van een straathoekwerker tijdens de avondklokrellen. ‘We kijken door hun ogen en lopen met hen mee. Elk verhaal telt.’

Voor perMens deed ik veel verschillende schrijfklussen. Zo schreef ik de teksten voor het filmpje ‘Stap in jouw toekomst’, waarmee de organisatie haar nieuwe naam lanceerde. Ik maakte verslagen van verschillende bijeenkomsten en verzorgde teksten voor folders, sociale media, websites, nieuws- en persberichten. In nauwe samenwerking met de medezeggenschapsraden en een ontwerper maakte ik een brochure over medezeggenschap en cliëntparticipatie.

‘Stap in jouw toekomst’: 

Lanceringsfilmpje nieuwe naam perMens.

Nieuwsbrief

RODE DRAAD

Wil je mijn rode draad volgen, ben je benieuwd naar verhalen die ik schrijf? Meld je aan voor de halfjaarlijkse nieuwsbrief.